SAKAL EKİMİ

Sakal ekimi işlemi, erkeklerde sakal ve bıyık bölgesinde oluşan seyreklik, sakal bölgesindeki kıl kökü yetersizliği, ve dökülme sonucu , mevcut açık alanlara yapılan ekim uygulamasına verilen addır.
Sakal ekiminde ekim işlemi ,yüz bölgesinde gerçekleşen bir uygulama olduğu için, iz bırakmayan ve hızlı iyileşmeye yardımcı olan ekim metodları tercih edilmelidir.
Sakal ekilecek bölgeye ,kök alım işlemi için kullanılan donör bölge(verici saç sahası ) ense bölgesidir. Bu bölgeden saç alımı yapmadan önce ,klasik lokal anestezi işlemi ile uyuşturma işlemi yapılarak saç kökleri toplanır. Toplanan saç kökleri korucu solüsyonlarda bekletilerek, yüz bölgesinde uygulama yapılacak bölge çizimi tamamlandıktan sonra ,yüz bölgesi de ense bölgesine benzer şekilde uyuşturulur.
Uyuşturma işlemi tamamlandıktan sonra, uzman ve hastanın ortak terciği doğrultusunda, kanal açma işlemi gerçekleştirilir veya choi pen kalemi kullanılarak Dhi Sakal Ekimi işlemi uygulanabilir.
Sakal ekimi işleminde en önemli ayrıntılardan biri de ,ekim esnasında ekilecek köklerin çıkış ve uzama yönlerinin doğru belirlenmesidir.
Sakal ekim işlemi sonrası süreçte uygulanan prosedür, saç ekiminden farksız olarak ilerler.Sakal bölgesi için ekilecek yani ekim yapılacak kök miktarı saç ekimi yapılacak bölgelere nazaran daha az saç kökü gerektirir.
Erkek bireyler için sakal bir yüz aksesuarı ve yüzdeki estetik görünümün parçası olduğu için ,işlem deneyimli sağlık profesyonelleri tarfından gerçekleşmelidir. Aksi taktirde ,yüz bölgesine yapılacak girişimler,estetik açıdan geri dönüşü olmayan mağduriyetlere sebep olabilir.